2015/2016АкадемичниБлаготворителниНовини

Проектът „See the face behind the label” стартира с въпросник за толерантността на учениците към различните от тях

Niya BorissovaПрез следващите няколко седмици Анна Жукивская, ръководител на проекта “See the face behind the label” и училищен психолог към Гимназия Златарски, ще сложи начало на дейностите по този ACES проект с въпросник, който цели да изследва нивата на толерантност сред учениците във всички класове, както и ресурсите за справяне с дискриминацията в училище. С помощта на доброволци от 10. клас, този въпросник ще достигне до всички ученици. Резултатите от него ще бъдат обявени по време на посещението на партньорите по проекта от Гимназия Rudjer Boskovic – Белград в София през декември месец.