2016/2017Новини

Резултати от приемния изпит в Международна гимназия Златарски

Резултатите от приемния изпит в Международна гимназия Златарски ще бъдат обявени на 6 април 2017 в 14:30 часа.

Те могат да бъдат проверени в електронната система на училището на адрес: http://sis.zlatarskischool.org с Регистрационен номер (5 цифри) и ЕГН@ (ЕГН, последван от знак @).

Одобрените ученици ще бъдат поканени на среща с приемната комисия (интервю) по индивидуален график през април 2017 г.

5 неща, които трябва да знаете за интервюто в Международна гимназия Златарски