2014/2015Новини

Резултати от приемния изпит: Международна гимназия Златарски

Излязоха резултатите от приемния изпит в Международна гимназия Златарски. Те могат да бъдат проверени в електронната система на училището на адрес: http://sis.zlatarskischool.org с Регистрационен номер (5 цифри) и ЕГН@ (ЕГН, последван от знак @).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на среща с приемната комисия по индивидуален график на 4 и 5 май 2015г.