Начало на учебната година: 15 септември 2022

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Първият учебен ден за Международно училище Златарски е 15 септември /четвъртък/.

Училището определя следния график на дейностите за първия учебен ден:

Откриването на новата 2022/2023 учебна година ще се състои в двора на училището с кратко тържество, което ще започне в 10:00 часа. Очакваме учениците в 9:30 часа.

Всички ученици следва да бъдат облечени в приетото официално облекло (тъмни панталони /поли, бели ризи/блузи и тъмни обувки).

Родителите на новоприетите ни ученици са добре дошли в двора на училището. Любезно напомняме, че родителите не влизат в учебните сгради.

Заниманията по класове ще продължат до 13:30 часа. Те ще се водят по класове в училищните сгради Д-1 и Д-2.      

Денят е определен за запознаване на учениците с правилниците на училището, разясняване и въвеждане на правилата и предпазните противоепидемични мерки. Учениците ще получат временна учебна програма. На 16.09. (петък) учебните занятия започват в 8:00 часа и завършват в 14:15 часа.

Списъците на класовете и класните ръководители ще бъдат изнесени на 15.09 (четвъртък) в двора на Международно училище Златарски на входа на Д1, Д2 и Д3 (входа откъм физкултурния салон). Молим всички да спазват необходимата дистанция. При пристигане в двора ще получите съдействие и насоки от учителите.

Учебници, униформи, тетрадки, училищно шкафче:
В рамките на 15.09 учениците ще получат заплатените униформи и тетрадки. Комплектите учебници и ключ за училищно шкафче ще бъдат раздавани по списък в присъствието на класния ръководител на 16.09.2022 г.

Униформено облекло: От 16.09 учениците следва да идват в училище с приетото униформено облекло (тъмен панталон/пола, униформена polo-shirt и тъмно синя жилетка/пуловер/hoodie).

Училището разполага с допълнителни комплекти униформи, които могат да бъдат закупени в следващите дни от учениците – до изчерпване на количествата – от бюфета на училището.

Транспорт: На 15.09 родителите, заявили училищен транспорт, трябва да потвърдят пред представителите на транспортната фирма спирките и часа на тръгване по маршрута. . Това ще се случи в двора на училището пред сцената от 11:00 часа. Училищният транспорт стартира от 16.09 (петък).

Кетъринг: Кетъринг услугата започва от 16.09 (петък). Класните ръководители ще разяснят организацията относно училищния обяд.


Образователни, медицински и финансови документи:

Родители, които все още не са предоставили изисквани образователни и медицински документи, следва да ги предоставят в административния офис на училището до 30.08. Финансовите задължения с първа и втора вноска до 30.06 следва да бъдат покрити. Липсата на тези документи възпрепятства регистрирането на учениците в официалните национални и международни платформи за обучение.

Лична здравно-профилактична карта:
Всички новозаписани ученици, които са получили от личния лекар нова ЛЗПК, следва да я предадат на класния ръководител на 15 септември. Тя включва данни от профилактичен преглед; проведени имунизации и реимунизации; отразени специфични заболявания и алергии; становище на лекарска комисия за освобождаване от часове по спорт. За всички останали ученици важи удълженият от МЗ срок за представяне на ЛЗПК до 30.09.2022 г.

За учениците от 11. клас учебната година започва на 7 септември от 09:00 ч. с IB Retreat. На 7 и 8 септември ще бъдат разяснени IB Regulations and Zlatarski International School Requirements for IB students, ще бъдат представени в резюме учебното съдържание по всеки IB предмет, и Internal Calendar, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти. Всички ученици ще бъдат включени в CAS дейности. В края на двудневната програма всеки ученик подписва договор, че ще спазва регулациите на IB програмата.

За учениците от 12. клас, регистрирани в IB Diploma Programme, на 09.09 от 09:00 до 12:00 ще се проведат индивидуални консултации с преподаватели по предварително уговорен график по компонентите за вътрешно и външно оценяване, изработени през лятната ваканция. Графикът ще бъде разпратен до всички по електронната поща. Консултациите са задължително условие за статута на ученика в IB програмата.

Очакваме учениците си отпочинали, отговорни и готови да допринесат за една безопасна учебна среда и успешна нова 2022 – 2023 учебна година!

Ръководството на Международно училище „Проф. д-р В. Златарски“

26.08.2022г.

гр. София