2023/2024Международно училище в София

Начало на учебната година: 15 септември 2023

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Първият учебен ден за Международна гмназия Златарски е 15 септември /петък/.

Организационна родителска среща за новопостъпващите ученици в пети, осми и други класове ще се проведе на 13 септември /сряда/ от 14.00ч. до 15.00ч. Акцент ще са училищният правилник, годишният календар и допълнителните услуги и дейности. В рамките на деня родителите могат да заявят допълнителни услуги – кетъринг, транспорт, униформено облекло и тетрадки.

Училището определя следния график на дейностите за първия учебен ден – 15.09.

Откриването на новата 2023/2024 учебна година ще се състои в двора на училището с кратко тържество, което ще започне в 10.00 часа. Очакваме учениците в 9.30 часа.

Всички ученици следва да бъдат облечени в приетото официално облекло (тъмни панталони /поли, бели ризи/блузи и тъмни обувки).

Родителите на новоприетите ни ученици са добре дошли в двора на училището. Любезно напомняме, че родителите не влизат в учебните сгради. 

Заниманията по класове ще продължат до 13.30 часа. Те ще се водят по класове в училищните сгради Д-1 и Д-2.     Денят е определен за запознаване на учениците с правилниците на училището, разясняване и въвеждане на правилата и предпазните противоепидемични мерки. Учениците ще получат временна учебна програма. На 18.09. (понеделник) учебните занятия започват в 8:00 часа и завършват в 14:15 часа.

Списъците на класовете и класните ръководители ще бъдат изнесени на 15.09 (петък) в двора на Международно училище Златарски на входа на Д1, Д2 и Д3 (входа откъм физкултурния салон). Молим всички да спазват необходимата дистанция. При пристигане в двора ще получите съдействие и насоки от учителите.

Учебници, униформи, тетрадки, училищно шкафче:
В рамките на 15.09 учениците ще получат заплатените униформи и тетрадки. Комплектите учебници и ключ за училищно шкафче ще бъдат раздавани по списък в присъствието на класния ръководител на 18.09.2023 г.

Униформено облекло: От 18.09 учениците следва да идват в училище с приетото униформено облекло (тъмен панталон/пола, униформена polo-shirt и тъмно синя жилетка/пуловер/hoodie).

Училището разполага с допълнителни комплекти униформи, които могат да бъдат закупени в дните 11, 12 и 13 септември 2023 г. от ученици и родители на ученици – до изчерпване на количествата – от бюфета на училището.

Транспорт: На 15.09 родителите, заявили училищен транспорт, трябва да потвърдят пред представителите на транспортната фирма спирките и часа на тръгване по маршрута. Това ще се случи в двора на училището пред сцената от 11:00 часа след края на тържеството. Училищният транспорт стартира от 18.09 (понеделник).

Кетъринг: Кетъринг услугата започва от 18.09 (понеделник). Класните ръководители ще разяснят организацията относно училищния обяд.

Образователни, медицински и финансови документи:
Родители, които все още не са предоставили изисквани образователни и медицински документи, следва да ги предоставят в административния офис на училището до 30.08. Финансовите задължения с първа и втора вноска до 30.06 следва да бъдат покрити. Липсата на тези документи възпрепятства регистрирането на учениците в официалните национални и международни платформи за обучение.

Лична здравно-профилактична карта:
Всички новозаписани ученици, които са получили от личния лекар нова ЛЗПК, следва да я предадат на класния ръководител на 15 септември. Тя включва данни от профилактичен преглед; проведени имунизации и реимунизации; отразени специфични заболявания и алергии; становище на лекарска комисия за освобождаване от часове по спорт. За всички останали ученици важи удълженият от МЗ срок за представяне на ЛЗПК до 30.09.2023 г.

IB Retreat: За учениците от 11. клас учебната година започва на 11 септември от 09:00 ч. с IB Retreat. На 11 и 12 септември ще бъдат разяснени IB Regulations and Zlatarski International School Requirements for IB students, ще бъдат представени в резюме учебното съдържание по всеки IB предмет, и Internal Calendar, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти. Всички ученици ще бъдат включени в CAS дейности. В края на двудневната програма всеки ученик подписва договор, че ще спазва регулациите на IB програмата.

За учениците от 12. клас, регистрирани в IB Diploma Programme, на 13.09 от 09:00 до 15:00 ще се проведат индивидуални консултации с преподаватели. Те ще протекат по предварително уговорен график по компонентите за вътрешно и външно оценяване, изработени през лятната ваканция. Графикът ще бъде разпратен до всички по електронната поща. Консултациите са задължително условие за статута на ученика в IB програмата.

Очакваме учениците си отпочинали, отговорни и готови да допринесат за една ползотворна и успешна нова 2023 – 2024 учебна година!

Ръководството на Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски“
и Международно училище „Проф. д-р В. Златарски“