2013/2014Новини

Кариерно ориентиране за учениците на Гимназия Златарски: „Работи това, което си”

На 11.02.2014 стартира реализация на дейности по кариерно ориентиране за учениците от 8 до 11 клас на Гимназия Златарски. Инициативата е организирана от Център за кариерно ориентиране към Министерство на образованието и науката и РИО-София град. Обученията са част от проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Гимназия Златарски по традиция провежда кариерно ориентиране, насочено към потребностите на учениците и възможностите за успешна реализация след завършване на гимазиалния етап на образование, в избора на точната специалност и конкретната професия. Като част от процеса в приема за Inernational Baccalaureate Diploma Programme, в 10 клас учениците избират, след проведени консултации с Ръководството на гимназията, IB Координатор и училищен психолог, профилиращи предмети с оглед на бъдещата успешна реализация.

В партньорство с училищния психолог и координатор по кандидатстване в университети, през месец февруари 2014г. обучителите ще използват психометрични тестове, интерактивни методи и отворени дискусии, за да информират учениците на Гимназия Златарски за индивидуалните възможности на всеки един от тях, за различните професии и пазара на труда към момента.