Грамота от Народната библиотека

На 31 октомври ученици от 10в клас посетиха Народната библиотека, за да получат дарителска грамота за вестника, който “спасяват” със средства oт даренията за реставрация.

Изданието е възрожденският сатиричен вестник “Шутошь”, списван от Петко Славейков, печатан е в Цариград и първият му брой датира от 1873. Събраните в подвързия броеве са като цяло запазени, но много крехки и нуждаещи се от обработка. Предосвобожденският вестник съдържа множество статии, памфлети, карикатури и разкази,  някои от които звучат доста актуалнo и днес.

Представители на класа и класният ръководител г-жа Ваня Ангелова получиха грамотата от проф. дфн Боряна Христова, директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и доц. Елисавета Мусакова, завеждащ отдел „Ръкописи и старопечатни книги”. Учениците имаха шанс да се докоснат до историята на възрождевската преса и да разгледат оцелелите броеве на “Шутошь”, за чиято реставрация ще бъдан използвани дарените средства.