2012/2013БлаготворителниНовини

Грамота от Народната библиотека

На 31 октомври ученици от 10в клас посетиха Народната библиотека, за да получат дарителска грамота за вестника, който “спасяват” със средства oт даренията за реставрация.

Изданието е възрожденският сатиричен вестник “Шутошь”, списван от Петко Славейков, печатан е в Цариград и първият му брой датира от 1873. Събраните в подвързия броеве са като цяло запазени, но много крехки и нуждаещи се от обработка. Предосвобожденският вестник съдържа множество статии, памфлети, карикатури и разкази,  някои от които звучат доста актуалнo и днес.

Представители на класа и класният ръководител г-жа Ваня Ангелова получиха грамотата от проф. дфн Боряна Христова, директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и доц. Елисавета Мусакова, завеждащ отдел „Ръкописи и старопечатни книги”. Учениците имаха шанс да се докоснат до историята на възрождевската преса и да разгледат оцелелите броеве на “Шутошь”, за чиято реставрация ще бъдан използвани дарените средства.