2016/2017Новини

29 юни – неучебен ден: Приключване на учебната година

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с финализирането на учебната 2016-2017 г., 29 юни 2017 г. е обявен от Директора на гимназията за неучебен за учениците ден.

На 30 юни 2017 г. учениците следва да се явят в училище в 10:00 часа, за да получат бележниците си от класните си ръководители. Ученици, които не са върнали всички заети през годината учебници от библиотеката, ще получат бележниците си, след като върнат оставащите учебници. Същото важи и за ключовете от шкафчетата.

Ученици от 11. клас, записани със статут Full IB Diploma Programma, които не са изпълнили изискванията за приключени, предадени и отчетени елементи по предмети, в това число и дейности по индивидуалния CAS профил, трябва да изпълнят тези си задължения до края на работния ден петък, 7 юли. Списъкът на тези ученици ще се оповести в петък, 30 юни, след IB съвет. Учениците от списъка могат да работят по компонентите си в училище в рамките на работния ден между 3 и 7 юли 2017 г.

На останалите ученици пожелаваме приятна ваканция!