Международно училище в София

Мултикултурна среда и обучение извън класната стая

Учениците в Международно училище Златарски в София имат многобройни възможности за развитие – чрез образователни проекти в класната стая, като участват в разнообразни извънкласни дейности през учебната година или като участват в международни младежки програми във Великобритания, България и САЩ.