2016/2017Новини

Ученици на Международна гимназия Златарски участваха в European Youth Debating Competition в Амстердам

На 30 юни и 1 юли ученици от Международна гимназия Златарски посетиха финала на European Youth Debating Competition в гр. Амстердам. Веселина Г., Елизавета П., Емил М., Ирина Б., Магдалена Г. и Михаела И. от 9 клас дебатираха на тема „Хора, планета, приходи в дигиталната ера: с или без петрохимия и пластмаса?“ (“People, Planet, Profit in the Digital age: With or without petrochemistry and plastics?”). Учениците представиха кратки речи, след което отговаряха на въпроси от другите участници. Това състезание бе чудесна възможност за учениците да упражнят своите умения за говорене пред публика и да общуват с ученици от други училища. Освен това учениците имаха възможност да се срещнат с ръководители, експерти и отличени представители от индустрията, медиите и науките. Учениците от Международна гимназия Златарски бяха единственият български отбор в състезанието.

За European Youth Debating Competition
Състезанието в Амстердам е част от по-широка инициатива, която цели обсъждането на актуални проблеми, свързани с околната среда и управлението на наличните енергийни ресурси, както и развиване на лидерските умения на участващите млади хора. Събитието в Амстердам представлява един от седемте национални кръга, победителите от които ще се срещнат отново на европейския кръг на състезанието през м. септември в Берлин. Поставеният въпрос, който учениците проучиха и на който дебатираха бе: „Хора, планета, приходи в дигиталната ера: с или без петрохимия и пластмаса?“ (“People, Planet, Profit in the Digital age: With or without petrochemistry and plastics?”)

Дебатът представляваше своеобразна парламентарна сесия, в рамките на която говорителите представяха речи за или против в рамките на не повече от 1 минута. Учениците можеха да представят повече от една реч, но само след като отново дойде техният ред да говорят. Изказванията им бяха следени и оценявани от експертно жури, което включваше високопоставени служители на международни компании и организации от енергийния бранш като Shell, European Petrochemical Association и Plastics Europe. Водещите експерти, които откриха дебата с речи съответно за и против бъдеще с пластмаса, бяха Mark Williams (SABIC) и Freek van Eijk (Acceleratio BV).

Участието на учениците от Международно училище Златарски Учениците на Международно училище Златарски впечатлиха журито и организаторите със своето участие – като така наречените free speakers – говорители, които задават въпроси, подкрепят или повдигат възражения срещу казаното от основните говорители. Нашите ученици направиха изказвания по проблемите на комуникациите, медицината и опаковките в дигиталната ера, като повдигнаха въпроса до колко устойчива е употребата на пластмаса за развитието на тези области, както и какви алтернативни източници на енергия биха могли да бъдат използвани.

Eжегодната сесия на Форум за Европа в Международна гимназия Златарски
В края на май се проведе 12-тата сесия на Форум за Европа в Международна гимназия Златарски – симулация на Европейския Парламент, където учениците от 8. до 11. клас разискваха наболели проблеми и актуални теми, засягащи Европейския Съюз. Както всяка година, темите на дискусията бяха свързани с икономика, социални политики, вътрешни и външни за ЕС проблеми, както и такива, свързани с околната среда. Ежегодното провеждане на Форума за Европа в Международна гимназия Златарски дава възможността на учениците не само да се запознаят с настоящата политическа и икономическа обстановка в Европа, но и ги учи да работят в екип, да се справят с противоречия, да водят спорове и дебати, да мислят критично и да решават сериозни проблеми.

http://zlatarskischool.org/bg/forum-for-europe-2017/