2016/2017Новини

Ученици от 8. до 11. клас участваха в ежегодната сесия на Форум за Европа в Международна гимназия Златарски

На 23 май се проведе 12-тата сесия на Форум за Европа в Международна гимназия Златарски – симулация на Европейския Парламент, където учениците от 8. до 11. клас разискваха наболели проблеми и актуални теми, засягащи Европейския Съюз. Както всяка година, темите на дискусията бяха свързани с икономика, социални политики, вътрешни и външни за ЕС проблеми, както и такива, свързани с околната среда. Ръководители на комитетите бяха Яо (11. клас), Стефания (11. клас), Леонардо (11. клас), Али (11.клас) , Анна (11. клас) и Албена (11. клас), като всеки от тях отговаряше за екип от 8-12 ученика.

Учениците бяха разделени в шест групи: Екип 1: Committee on Women’s Rights and Gender Equality: Стефания 11IBb – chair, Римма 11IBb – co-chair, Христо 11а, Магдалена 10а, Георгия 10а, Елис 10а, Магдалена 9а, Ерика 9а; Екип 2: Committee on Internal Affairs: Албена 11c – chair, Боян 11b – co-chair, Кристина 11c, Цветан 11а, Йордан 10б, Димитър 10в, Веселина 9б, Александър 9а, Дебора 8б, Диана 8б; Екип 3: Committee on Environmental Issues: Яо 11b – chair, Ивсън 11c – co-chair, Антон 11b, Димана 11c, Милева 11c, Донна 11c, Калина 10б, Кристиана 10б, Самуил 10б, Динко 9а, Адриана 9а, Клара 9а,Ана-Мария 8а; Екип 4: Committee on Economic Affairs: Анна 11c – chair, Веселин 11b – co-chair, Борян 11b, Петър 11b, Тодор-Николай 11c, Калоян 10а, Ралица 10а, Рая 10а, Алексия 10а, Елена 10а, Михаела 9б, Елизавета 9б, Михаил 8б; Екип 5: Committee on International Affairs: Калоян 11c – chair, Леонардо 11c – co-chair, Кристиян 11c, Борис 11b, Ангел-Борис 11а, Павел 11а, Симеон 10б, Анели 10а, Ина 9а, Ирина 9а, Матю 8б; Екип 6: Committee on Social Affairs: Али 11c – chair, Иво 11c – co-chair, Катерина 11а, Александра 10б, Емил 9б, Сандра 9б, Калин 9а, Елена 8в, Дениъл 8в.

А журито на Форума беше съставено от А. Алгафари (Випуск 2011), И. Стойков (Випуск 2010), Л. Стойков (Випуск 2012), г-жа С. Зорова, г-н М. Бочев, г-н Й. Демиров, и г-н Д. Вецов.

Всеки комитет имаше за цел да убеди своите „колеги-депутати“, че неговите членове предлагат най-правилното решение на зададения им въпрос, а след гласуването разбрахме и кои предложения бяха одобрени от мнозинството и „приети“ от Парламента. Комитетът, който получи най-силна подкрепа, беше Комитетът по вътрешните работи (The Committee on Internal Affairs), ръководен от Албена (chair) от 11IBc и Боян (co-chair) от 11IBb.

Сред учениците, които се представиха изключително добре, бяха Веселин от 11IBb, който омагьоса публиката с ораторските си умения и с отличното си владеене на английски език, Ангел-Борис от 11а, Калоян и Анна от 11IBc, които умело задаваха въпроси на колегите си и отговаряха на въпросите, отправени към своите комитети, Али и Албена от 11IBc, които съумяха да защитят резолюциите си, така че комитетите им да получат най-висока подкрепа при гласуването, както и Ирина от 9а и Емил от 9б, които смело отстояваха позициите на своите комитети.

Ежегодното провеждане на Форума за Европа в Международна гимназия Златарски дава възможността на учениците не само да се запознаят с настоящата политическа и икономическа обстановка в Европа, но и ги учи да работят в екип, да се справят с противоречия, да водят спорове и дебати, да мислят критично и да решават сериозни проблеми.
Ето и кои бяха темите в тазгодишния формат:
Topic 1: In the current state of the EU, has feminism outlived its purpose? How much should the EU focus on improving the status of women in countries inside and outside the EU?
Topic 2: Over the last several years, many EU countries have seen a rise in support for populist, nationalist, anti-establishment political parties. These parties are often termed “euroskeptic” because many have also been fueled by worries that too much national sovereignty has been relinquished to Brussels. How should the EU respond to the rise of these parties?
Topic 3: Less than 1 per cent of Swedish household waste was sent to landfill last year or any year since 2011. Considering the fact that EU citizens currently use 16 tonnes of material per person per year, of which 6 tonnes become waste, how far should the EU consider adopting the Swedish model across all member states?
Topic 4: Brexit will undoubtedly have a serious effect on the EU economy. What measures should the EU take to ensure Brexit will not be followed by an economic crisis?
Topic 5: Considering the diplomatic tensions between Germany and Netherlands, on one hand, and Turkey, on the other, as well as the nature of Mr Erdogan’s political regime, what position should the EU take following the results of the Turkish referendum held on April 16, 2017?
Topic 6: After Brexit, how should the EU handle the ongoing refugee crisis whilst still ensuring the safety of its own citizens?