2019/2020HighlightsМеждународно училище в София

Дипломиране на Випуск 2020

Поздравления по повод успешното дипломиране на Випуск 2020. Днес Международна гимназия Златарски е и английска езикова гимназия, и Cambridge International School, и International Baccalaureate School; обучава ученици от 5. до 12. клас, постига най-високите IB, IGCSE и Cambridge Checkpoint резултати; гордее се с отлични резултати на Държавните зрелостни изпити и доказан прием в топ университети. Към всичко добавихме и опит от няколко месеца дистанционно онлайн обучение, за чието пълноценно провеждане допринесоха и педагогическият екип, и администрация и ръководство, и ентусиазираните ни ученици, и вярващите във високата мисия на образованието родители.

Средният успех от дипломите  на Випуск 2020 е 5.54. Тази година 60% от учениците завършват гимназията с успех над 5.50. Първите 10 по успех дипломанти на Гимназия Златарски тази година са учениците: Михаела Иванова (5.96), Ирина Боева (5.95), Магдалена Гьошева (5.94), Виктория Кънева (5.94), Александра Радева (5.93), Адриана Атанасова (5.93), Александър Чалъков (5.91), Веселина Гергишанова (5.91), Диляна Кунева (5.90), Динко Карафизиев (5.89) и Мария Статева (5.89). 

На всички дипломанти от Випуск 2020 на Международна гимназия Златарски пожелаваме здраве, успехи и уверени стъпки в нашето пълно с предизвикателства настояще. На добър час!