2017/2018Новини

Най-добрите групови презентации по средновековна история на България от учениците от 8. клас

Днес в Межднародно училище Златарски най-добрите групови презентации по средновековна история на България от всеки 8. клас бяха представени пред учениците от целия випуск. Това бяха презентациите: 8 А: хан Крум и хан Омуртаг; 8 Б: цар Петър и цар Самуил; 8 В: Асен и Петър. Учениците целиха да намерят общото между различните владетели, както и да разгледат критично събитията – какво е значението на брака на цар Петър и царица Ирина, защо се стига до въстанието на Асен и Петър и т.н.