Новини от часовете по английски език в международна програма на International Baccalaureate

Нашите ученици от 11. клас изучават творбите на Оскар Уайлд, докато се забавляват и усвояват нови думи по програмата на International Baccalaureate Organisation.