2013/2014IB newsАкадемичниНовини

Започна изпитната сесия на International Baccalaureate в Гимназия Златарски

На 5 май започна изпитната сесия за всички дванадесетокласници на Международна гимназия Златарски, които се явяват на изпитите International Baccalaureate (IB). Международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас подготвя учениците на Гимназия Златарски за университетско образование. Петдесет и един ученици на Гимназия Златарски ще се явят на международните IB изпити тази година. Изпитната сесия продължава от 5 до 23 май 2014г. Графикът на IB изпитите може да бъде проверен онлайн в календара на училището чрез SIS системата на Гимназия Златарски.

Нашите ученици ще положат изпити с външно оценяване от международни комисии по IB English Literature, IB Bulgarian Literature, IB English B, IB German, IB Spanish, IB History, IB Economics, IB Biology, IB Physics, IB Mathematics и IB Mathematics: Calculus. Общият брой на изпитите е 34, тъй като учениците държат по 2 или 3 изпита по всеки един от предметите. Оценяването е външно, а резултатите ще бъдат ясни през юли 2014г. Пожелаваме успех на всички.

RIT_0276Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски” посрещна успешно инспекция от International Baccalaureate Organisation на 25 – 26 ноември 2013г. И този път Гимназията защити репутацията си на първото и най-утвърдено училище на International Baccalaureate в България. Визитата включи срещи с учителите и ръководството на училището, срещи с ученици и родители на настоящи и бъдещи ІВ ученици, инспекция на учебния процес, научната лаборатория, библиотеката, и посещения на учебни часове.

Гимназията посреща официални инспекции от IBO на всеки 5 години. И на предишната визита през 2008 година, представителите на IBO дадоха на RIT_0162Гимназия Златарски отлична оценка за организацията на учебния процес, учебните занятия, подготовката на учителите и постиженията на учениците ни. “We wish you continued success with the implementation of the IB Programme. We appreciate the contribution your school makes to the IB community and look forward even greater engagement in the coming years”, сподели в доклада си за развитието на Гимназия Златарски Директорът на Регионалния център на Международния Бакалауреат в Хага.

RIT_0010Важна част от инспекцията тази година беше посещението на учебните часове в Гимназия Златарски. Получихме отлични отзиви за подготовката на учениците и професионализма на учителите. Бяха посетени часовете по английски език и латински език в 8 в клас, география, български език и информационни технологии в 9 клас, английски език и биология в 10 клас, математика, икономика, спорт в 11 клас, английски език, история, биология и физика в 12 клас. Представителите на International Baccalaureate Organisation се срещнаха и с над 80 ученици на гимназията в салона на училището, където обсъдиха реализацията на учениците на Гимназия Златарски, учебните програми, извънкласните дейности и международните проекти в училището.

Учителите на Гимназия Златарски участваха в срещи, на които бяха разисквани учебните програми, разпределенията на учителите по предмети, квалификациите на учителите, планирането на учебния процес, педагогическите методи и стандартите за оценяване. Учителите по българска и английска литература, английски, испански и немски език, история, икономика, биология, физика, химия, математика и философия 1424335_10151824642748546_1111239392_nпредставиха достойно Гимназия Златарски в индивидуалните срещи по предмети с представителите на IBO.

Особен акцент на посещението беше и срещата посветена на организацията на извънкласните дейности CAS в Гимназия Златарски, където бяха обсъдени множеството успешни проекти на училището и активното участие на учениците ни в училищния живот. Срещата с ръководителите на Центъра за кандидатстване в университети на Гимназия Златарски беше посветена на отличната реализация на възпитаниците на училището в университети като Oxford, Cambridge, Caltech, LSE, Imperial College, King’s College, UCL, Warwick, St Andrews, Leeds и много други.

RIT_0610Много важна беше и срещата на представителите на Международния бакалауреат с родители на ученици на Гимназия Златарски. “Дъщеря ми ходи с желание на училище. Тук тя научи много и срещна едни от най-добрите си приятели.”, сподели родител на настояща ученичка от 10 клас. “Поверихме и двете си деца на училището. Нямаше да направим това, ако не бяхме убедени в качеството на обучението в Гимназията и професионализма на преподавателите“, добави друг родител.

Официалната визита на International Baccalaureate Organisation през ноември 2013г. повлия положително на цялото училище. Благодарим на учениците си, които се отнесоха изключително сериозно към визитата, бяха подготвени за учебните занятия zlatarski50и бяха съпричастни към подготовката за посещението. Благодарим на всички колеги, които допринесоха за високите академични стандарти в училището и работиха неуморно за все по-добрите резултати на учениците. Благодарим на родителите, които съдействаха активно за отличното предствяне на децата си и училището по време на инспекцията.