2007/2008Новини

IB Results 2008

На 6 юли 2008 година изпитната комисия на Международния Бакалауреат оповести официалните резултати на кандидатите за ІВ диплома – випуск 2008. И тази година представянето на ІВ учениците на Гимназия Златарски, които са трикратно по-голям брой в сравнение с предишните години – 37, е забележително.

Къде са успехите ни? ІВ дипломата от престижните 40 точки на Ива Александрова е тазгодишният рекорд на Гимназия Златарски, допълнен от убедителните 39 точки на Ивон Бояджиева, 38 на Кирил Боянов и Теодор Даков, 37 на Симеон Порязов и Радина Попова. И този път ІВ дипломантите ни имат традиционно високи оценки по български език и литература, английски език, испански език, немски език, история – резултат от систематично и целенасочено усъвършенстване на обучението и методиката по тези предмети.  С гордост и удовлетворение обявяваме, че средният  ни успех при ІВ скала на оценяване от 1 до 7 по  Bulgarian A1 е 6.00; English B – 5.94; English А2 – 5.28; Spanish – 5.83; German – 5.52, History – 5.20 и е над средните световни постижения по тези предмети.

Нов повод за радост през тази година е значителният прогрес по математика, където резултатите ни спрямо вътрешно училищната ни статистика скочиха с една единица и вече се доближават до средните световни стандарти. Показателно е, че 30 % от ІВ учениците ни постигнаха много добри и отлични оценки. Огромен принос за това има отличният среден успех –  6.24, на цялата група по математика за двугодишния курсов проект – портфолио, елемент от цялостната оценка по предмета. Двете максимални оценки 7 на Теодор Даков и Кирил Боянов и 6-ицата на Боян Павлов са доказателство за вярната посока на развитие. Резултатите ни по останалите предмети, както и досега, са сравними със световната статистика, а по физика дори ги изпреварват.

Гордеем се да отбележим, че освен високият среден успех по предмети, отличителен е и големият брой ІВ випускници на Гимназията с дипломи над 30 точки – 67% (т.е. 23-ма от 37 ученици), от тях 24 %  (т.е. 9-ма ученици) покриха изискванията на едни от най-елитните университети в света, като постигнаха над 35 точки!

За първи път тази година нашите ІВ дипломанти положиха и българските зрелостни изпити по български език и литература и по английски език. Допълнителните изпити с външно оценяване за българска диплома не ги изплашиха и те доказаха стабилната си подготовка, като реализираха отлични резултати – 65% получиха оценки на матурите по английски език и  42% по български език над 5.50.

Поздравяваме целия ІВ випуск 2008, техните преподаватели и директора г-жа Кардашева с чудесните постижения!