2014/2015Новини

Международно обучение по информационни технологии в Гимназия Златарски

През май 2015 г. учениците на Гимназия Златарски ще се явят на международните изпити по информационни технологии IGCSE ICT (Information and Communication Technologies). Учебното съдържание по програмата IGCSE ICT се покрива в 9 и 10 клас, като подготовката започва още в 8 клас. Учебната програма съдържа както технически теоретични знания (компютърни системи и компютърни мрежи), така и практически умения за използване на различни програмни технологии (бази данни, електронни таблици, текстообработка, средства за комуникация). Всички ученици на Гимназия Златарски имат възможност да изградят богата обща култура в сферата на ИТ, както и умения за ефективно и пълноценно използване на компютър за лични и професионални цели, независимо от сферата на интересите си.

Учениците, които изберат да държат изпит за международен сертификат по информационни технологии в края на 10 клас, биват оценявани върху практически умения (60%) и теоретични знания (40%). Изпитните материали се проверяват във Великобритания, а изпитите се администрират от Кеймбридж. Учебната програма съдържа следните компоненти: 1. Types and Components of Computer Systems; 2. Input and Output Devices; 3. Storage Devices and Media; 4. Computer Networks; 5. Data Type and Organisation; 6. The Effects of Using IT; 7. ICT Use in Everyday Life, ICT Use in the Workplace; 8. Systems Analysis and Design

Примерни въпроси от изпита по информационни технологии:
Q1: (2012) Many banks offer internet banking where customers have to log on to the system.
(a) Explain why authentication techniques are necessary.
(b) Customer data is encrypted. Explain what encryption is and why it is used.
(c) Give four advantages to bank customers of using ATMs rather than going to the bank to withdraw cash.

Q2: (2012) Mario owns a company which has a small network of computers.
(a) Give two advantages of having computers networked.
(b) Name the device he would need to be able to connect the computers to the internet.
(c) Give two benefits and two drawbacks of connecting to the internet.

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) e международна академична програма за средно образование, която подготвя учениците от 8 до 10 клас за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11 и 12 клас. Гимназия Златарски е оторизиран център за полагане на международните IGCSE изпити в България.

През юнската сесия 2014г. 50 ученици на Гимназия Златарски защитиха познанията си по IGCSE English, IGCSE Mathematics, IGCSE History, IGCSE Biology, IGCSE Physics, IGCSE Information and Communication Technologies.

През 2013 година 41 ученици се явиха на международните изпити IGCSE в Гимназия Златарски. Те държаха изпити по английски език, математика, история, биология и физика. На 22 май 2013г., изпитният център на Гимназия Златарски посрещна визитата на инспектор от Кембридж, който със задоволство установи високите стандарти на организиране и провеждане на изпитите на IGCSE. Поздравяваме всички ученици с резултат между А – С на IGCSE изпитите, защото такава успеваемост се оценява положително от световните университети, като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти.

Гордеем се с отличните резултати по английски език, където 75% от явилите се получиха оценки между А-С. Рекорд за училището по английски език поставиха Деница Зафирова и Марио Митов, които получиха оценки А* (резултат постиган само от 7% от учениците в света), последвани от Михаела Миленкова, Дейвид Виске, Кирил Делчев, Катрин Тонева, Петър Локър и Николета Рашкова. По математика пълни шестици постигнаха Мартин Ников, Михаела Миленкова и Симона Станкулова. По IGCSE биология най-висок резултат постигна Кирил Делчев, а по IGCSE история и IGCSE физика – Дейвид Виске. Успешното представяне на IGCSE изпитите обективно потвърждава готовността на учениците да се обучават в международната програма International Baccalaureate и да целят най-висока успеваемост. След като въведе IGCSE обучението през 2009 година, Гимназия Златарски бележи най-високи резултати, постигани от български ученици на международните изпити.

Student Name Grade Subject
Denitza Svetozarova Zafirova A* IGCSE English
Mario Stoyanov Mitov A* IGCSE English
Mihaela Georgieva Milenkova A IGCSE English
David Sven Wiske A IGCSE English
Kiril Nikolaev Delchev A IGCSE English
Katrin Asenova Toneva A IGCSE English
Peter Gerald Locker A IGCSE English
Nikoleta Georgieva Rashkova A IGCSE English
Yavor Ivaylov Penchev B IGCSE English
Ivana Bogomilova Atanasova B IGCSE English
Madlen Marianova Gusheva B IGCSE English
Martin Nikolaev Nikov B IGCSE English
Kiril Martinov Krastanov B IGCSE English
Simeon Nikolaev Stoilov B IGCSE English
Kristiyan Georgiev Kalchev B IGCSE English
Anna-Mariya Antoniova Kandzhova B IGCSE English
Steliana Petrova Kalpaktchieva B IGCSE English
Simona Dragomirova Kalcheva B IGCSE English
Elitsa Mihaylova Saykova B IGCSE English
Konstantin Ivanov Boradzhiev B IGCSE English
Stefan Branimirov Yovchev B IGCSE English
Viktor Miroslavov Mihaylov B IGCSE English
Kamen Andreev Petkov B IGCSE English
Martina Radostinova Barzanova C IGCSE English
Teodor Emilov Bardarov C IGCSE English
Aleksandar Vladimirov Vladimirov C IGCSE English
Simona Ivaylova Stankulova C IGCSE English
Yoanna Georgieva Lukova C IGCSE English
Alexander Georgiev Panov C IGCSE English
Niya Lyubenova Laleva C IGCSE English
Miltcho Miltchev Bonev C IGCSE English
Martin Nikolaev Nikov A IGCSE Mathematics
Mihaela Georgieva Milenkova A IGCSE Mathematics
Simona Ivaylova Stankulova A IGCSE Mathematics
David Sven Wiske B IGCSE Mathematics
Katrin Asenova Toneva B IGCSE Mathematics
Nikoleta Georgieva Rashkova B IGCSE Mathematics
Anna-Mariya Antoniova Kandzhova B IGCSE Mathematics
Elitsa Mihaylova Saykova C IGCSE Mathematics
Peter Gerald Locker C IGCSE Mathematics
Kristiyan Georgiev Kalchev C IGCSE Mathematics
Niya Lyubenova Laleva C IGCSE Mathematics
Mario Stoyanov Mitov C IGCSE Mathematics
Kiril Nikolaev Delchev A IGCSE Biology
Mario Stoyanov Mitov B IGCSE Biology
Konstantin Ivanov Boradzhiev B IGCSE Biology
Anna-Mariya Antoniova Kandzhova C IGCSE Biology
Nikoleta Georgieva Rashkova C IGCSE Biology
David Sven Wiske A IGCSE Physics
Simona Ivaylova Stankulova B IGCSE Physics
Martin Nikolaev Nikov B IGCSE Physics
David Sven Wiske B IGCSE History
Peter Gerald Locker C IGCSE History
Katrin Asenova Toneva C IGCSE History
Mihaela Georgieva Milenkova C IGCSE History
Miltcho Miltchev Bonev C IGCSE History