2023/2024HighlightsМеждународно училище в София

Cambridge IGCSE: Резултати на учениците на Международна гимназия Златарски през 2023 година

Гордеем се с резултатите на учениците от 10. клас на Международна гимназия Златарски, които се явиха на Cambridge IGCSE изпити по английски език, математика, история, информационни технологии, биология и физика през 2023 година. Благодарение на усърдната съвместна работа на учители и ученици десетокласниците постигнаха 32 отлични оценки А. Резултат между А – С на IGCSE се оценява положително от световните университети, като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти.

Първенци на международните IGCSE изпити в 10. клас: Най-високи резултати получиха Ния Карамфилова (АААC) по биология, английски език, история и математика; Деян Иванов (ААBB) по физика, математика, английски език и история; Силви Колева (ААC) по английски език, история и математика; Алина Дрангажова (А*А), Мира Кънева (АА) и Виктория Грозданова (АА) по английски език и история; Амалия Маркова (A*BBC) по английски език, математика, история и биология; Александър Шарп (А*BBCC) по английски език, математика, информационни технологии, физика и история; Стефан Орешаров (АВBC) по информационни технологии, математика, английски език и история; Никол Димитрова (А*BC) и Стефани Сярова (А*BC) по английски език, математика и история. По IGCSE английски език (високо ниво) 85% от учениците бяха оценени от Cambridge с резултати от А – C, a 5 ученици получиха максимални А*.

Изпитите Cambridge IGCSE English включват компоненти по слушане, четене, говорене и писане. 21 ученици постигнаха отлични резултати като 5 ученици получиха максимален резултат А* (резултат над 90%); това са: Алина Дрангажова А*, Стефани Сярова А*, Александър Шарп А*, Амалия Маркова А* и Мила Манос А*. Отлични резултати А (успеваемост над 80%) по английски език получиха Ния Карамфилова, Мира Кънева, Деян Иванов, Изабела Маджарова, Лидия Гълъбова, Боян Кабакчиев, Хади Халауи, Анастасия Караманова, Мартин Боянов, Мина Павлова, Михаил Гайдаров, Антоанета Иванова, Силви Колева, Виктория Грозданова, Камен Костадинов, Нанси Христова. С над 70% са и резултатите на Елизабет Вангелова, Борис Милев, Иван Михайлов, Александра Йотова, Венцислава Стойкова, Борис Костадинов, Тодор Самарджиев, Севай Атакан, Едже Аксой, Ивайло Тиманов, Стефан Орешаров, Силвия Стоицева и Антон Иванов.

Математика: Най-добри резултати по IGCSE Mathematics (високо ниво) постигнаха: Едже Аксой, Стефан Орешаров, Антон Иванов, Амалия Маркова, Борис Милев, Деян Иванов, Александър Шарп. Добри резултати постигнаха Мартин Боянов, Михайл Гайдаров, Ивайло Тиманов, Ния Карамфилова, Хади Халауи, Стефани Сярова, Антоанета Иванова, Анастасия Караманова, Севай Атакан и Силви Колева. Изпитите по математика включиха въпроси по алгебра, геометрия, тригонометрия, вектори, теория на вероятностите и статистика.

История: По IGCSE History тази година с отлични резултати са Алина Дрангажова, Ния Карамфилова, Виктория Грозданова, Силвия Стоицева, Мила Манос, Мира Кънева, Силви Колева. Много добре се представиха и Деян Иванов, Севай Атакан, Амалия Маркова и Стефани Сярова. Добри резултати постигнаха Стефан Орешаров, Анастасия Караманова, Александър Шарп, Елизабет Вангелова, Нанси Христова, Борис Милев и Лидия Гълъбова. Изпитите по история включиха компоненти като Първата световна война, Втората световна война, създаването на Обществото на народите и на Организацията на обединените нации.

С най-високи резултати по IGCSE информационни технологии са Стефан Орешаров, Александър Шарп, Едже Аксой и Ивайло Тиманов. Изпитите по ИТ се състоят от 60% практически изпити и тестват знания върху бази данни, таблици, компютърни мрежи, приложения, управление на файлове и сигурност. С най-високи резултати по IGCSE биология (високо ниво) и физика (високо ниво) са Ния Карамфилова, Деян Иванов, Амалия Маркова, Александър Шарп и Борис Милев. Изпитите по биология бяха върху разделите: организми, движение в и извън клетките, биологични молекули, ензими, хранене при растенията и хората, дишане, болести и имунитет. Изпитите по физика включиха теми като движение, сили, термофизика, вълни, електричество и магнетизъм и ядрена физика.

Учениците ни получиха Cambridge IGCSE сертификатите си на специална церемония в училище.

Сред най-добрите в света: Това са някои от учениците на Международна гимназия Златарски, които със своите академични постижения се нареждат сред най-добрите ученици в света.

Анна Уокър (Випуск 2024) постигна максимални IGCSE резултати (A*A*AА) по английски език, история, математика и информационни технологии.  

Атанас Димитров (Випуск 2024) постигна IGCSE резултати (А*ААА) по математика, английски език, история и физика.

Борислав Гребенаров (Випуск 2024) постигна IGCSE резултати (А*ААА) по английски език, математика, ИТ и история.

Нина Чакинска (Випуск 2023) постигна IGCSE резултати (АААА) по английски език, математика, история и биология.

IGCSE рекорд за училището постави Димитър Костов (Випуск 2023), който постигна максимални А*А*А*А* по математика, английски език, информационни технологии и история. Той завърши гимназията с IB Diploma с 42 точки с максимални оценки 7 (от 7) по математика, физика, английски език и икономика и отлична български диплома с 6.00.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици на възраст 14-16 години във Великобритания, както и в престижни международни училища по цял свят. Обучението завършва с външни изпити, които се оценяват в Кеймбридж.

Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Международна гимназия Златарски подготвя учениците ни да се справят с обучението в международната програма International Baccalaureate Diploma Programme в 11. и 12. клас и да затвърдят знанията си в избраните от тях профили във втори гимназиален етап.

Пожелаваме успех на всички ученици на Международна гимназия Златарски, които предстои да държат IGCSE изпитите през май/юни 2024 година.