Новини

ВАЖНА информация за зрелостниците

Поздравления за успешното завършване на 12 клас! Предстоят ви матури и следващата информация е подготвена с цел да улесни вашето явяване.

І. Подготовка за явяване на матура

Списъците с разпределението на зрелостниците по училища и зали е оповестено в сграда Д1!

За да се явите на зрелостен изпит, ще получите служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити в срок до 18.05.. В нея ще бъдат посочени избраните от Вас предмети, по които ще полагате държавни зрелостни изпити, както и информация на коя дата, в колко часа, в коe училище и в коя зала ще ги полагате.

Съхранявайте тази служебна бележка до приключване на изпитната сесия!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ КЪДЕ СЕ НАМИРА УЧИЛИЩЕТО, в което сте разпределени за втория зрелостен изпит (както и за третия зрелостен изпит).

ІІ. Явяване на матура

І ДЗИ Български език и литература: 21 май, 8.00ч.

ІІ ДЗИ Английски език: 23 май, 8.00ч.

В деня на съответния изпит трябва да се явите в посочената сграда 60 минути преди началото на изпита с:

– документ за самоличност: лична карта, задграничен паспорт или шофьорска книжка. Внимание: няма да бъдете допуснати с различен документ (напр. ученическа лична карта или бележник)

служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените от Вас изпити,

След проверка на входа заемате своето място в залата 15 минути преди началото на изпита. Квесторите в залата ще Ви запознаят с правата и задълженията Ви преди и по време на изпита, както и след приключване на работата с изпитния материал. След това се подписвате пред името си в протокола за дежурство на квестора.

Внимание! В залата може да внесете и да ползвате черна химикалка, молив и гума.

Помнете, че нямате право да напускате изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит, а в случай, че напуснете сградата, няма да Ви допуснат обратно в нея до края на изпитния ден.

След приключване на работата е необходимо да попълните собственоръчно идентификационната бланка, като впишете внимателно и точно трите си имена с печатни букви, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, след което да поставите бланката в малкото пликче и да го залепите в присъствието на квестора.

Накрая трябва да поставите малкото пликче заедно със свитъка за свободните отговори и с листа за отговори в големия плик, да залепите големия плик и да го предадете на квестора заедно с изпитната книжка и с листовете за чернова, след което да се подпишете в предоставения от квестора протокол и да напуснете залата и сградата.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!