2013/2014АкадемичниНовини

Лаптопи във всяка класна стая на Гимназия Златарски

laptop_c03845870Благодарим Ви: Изказваме най-искрени благодарности на родителите, които приеха призива ни за модернизиране на обучението в Гимназия Златарски и ни подкрепиха с дарения за закупуване на унифицирани и съвместими с нововъведения софтуер лаптопи.

Лаптопи във всяка класна стая: От септември 2013г всички класни стаи на Гимназия Златарски разполагат с интерактивни бели дъски StarBoard и мултимедийни проектори. Целта на кампанията е да осигурим лаптопи за всяка класна стая, с които работят интерактивните бели дъски. Вярваме, че въвеждането на новите технологии в системата на обучение ще разшири чувствително хоризонта за работа и достъпа до електронни ресурси, библиотеки, нагледни пособия, които преподаватели и ученици ще могат да използват в процеса на учене и обучение.

1375822_10151721174058546_225366645_n

Нашите родители: Кампанията ‘Лаптопи във всяка класна стая’ е част от големия проект на Гимназия Златарски Интерактивни технологии във всяка класна стая. Тя нямаше да бъде успешна без подкрепата на нашите родители. Изказваме благодарности за подкрепата в желанието ни да развиваме високо академично образование в България. За повече информация: info@zlatarskischool.org и тел. 02/974 3666

Още по темата:
Графичните калкулатори в обучението по математика в Гимназия Златарски
Интерактивни технологии във всяка класна стая
Клетъчно делене в час по биология в Гимназия Златарски