2012/2013АкадемичниНовини

Отлични резултати от Държавните зрелостни изпити 2013

Резултати на ДЗИ 2013
На проведените през месец май 2013 г. държавни зрелостни изпити дипломантите на Гимназия Златарски отново постигнаха отлични резултати. 63% от завършващите, освен на двата държавни зрелостни изпита, се явиха на още 15 изпита с външно оценяване за придобиване на International Baccalaureate диплома. Над 55% от учениците постигнаха отлични оценки над 5,50 на матурата по български език и литература и на матурата по английски език. Подготовката за държавните зрелостни изпити в Гимназия Златарски започва още в 11 клас, като в редовната учебна програма в 11 и 12 клас са включени допълнителни часове.

Топ 10 на матурата по английски език
Първенци на матурата по английски език са: София Лозович (6,00), Боян Динев (5,99), Анна-Мария Методиева (5,95), Йорданка Димова (5,91), Грета Цветкова (5,86), Мирела Манева (5,86), Димитър Калоянов (5,86), Стоян Шукеров (5,86), Йордан Огнянов (5,85), Филип Насър (5,84).

Топ 10 на матурата по български език и литература
Първенец на матурата по български език и литература с резултат 5,95 e Анна-Мария Методиева, следвана от Габриела Терзиева (5,92), Габриела Христова (5,91), Габриела Тодорова (5,86), Илина Узунова (5,84), Мира Маринова (5,84), Силвана Хайтова (5,78), Грета Цветкова (5,77), Нора Маринова (5,77), Рада Христова (5,74).