2019/2020Академични

Официално откриване на учебната 2019/2020, 16.09.2019, 09:30ч.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Първият учебен ден за Международно училище Златарски е 16. септември. В рамките на деня ще се състои официалното откриване на новата 2019-2020 учебна година с начало 9.30ч. Всички ученици следва да бъдат облечени в официално облекло (тъмни панталони/поли, бели ризи и тъмни обувки). След церемонията ще се проведат часове на класа, в които учители и ученици ще свършат всички административни задължения за началото на учебната година. Учебният ден ще приключи към 14.00ч.

Учебници, униформи и тетрадки:
В рамките на деня учениците ще получат учебниците си, както и заявените униформи и тетрадки.

Транспорт:
Родителите, заявили училищен транспорт, трябва да потвърдят пред представителите на транспортната фирма спирките и часа на тръгване по маршрута. Това ще се случи по време на часовете на класа във фоайето на втория етаж на сграда Д1.
Училищният транспорт стартира от следващия ден – 17. септември.

Допълнителни униформи:
Училището разполага с налични комплекти униформи, които могат да бъдат закупени – до изчерпване на количествата – от бюфета на училището.

За всички ученици:
На 16. септември на входа на училището ще бъдат изнесени списъци с разпределението по класове. Всички нови учeници следва да се присъединят към класа и класния ръководител в разграфените за това места за начало на церемонията.

Образователни и медицински документи:
Родители, които носят изисквани образователни или медицински документи, да ги внесат в административния офис на училището.

Лична здравно-профилактична карта:
На 17.09 (вторник) всички ученици от 5. до 12. клас следва да предадат на класния ръководител профилактична здравна карта, която се издава от личния лекар. Тя включва данни от профилактичен преглед; проведени имунизации и реимунизации; отразени специфични заболявания и алергии; становище на лекарска комисия за освобождаване от часове по спорт.

За учениците от 11. клас учебната година започва на 10 септември (вторник) от 9:00 ч. с IB Retreat в салона на училището. На 10 и 11 септември ще бъдат разяснени IB Regulations and Zlatarski International School Requirements for IB students, учителите ще представят преподаваните от тях учебни дисциплини, изискванията за нива SL/HL и критериите при оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание по всеки IB предмет, и Internal calendar, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти. Учениците, регистрирани за IB Mathematics, ще преминат задължителен курс за работа с графичен калкулатор. Учениците, регистрирани за IB Biology, ще започнат курс по физика по българската програма. Всички ученици ще бъдат включени в извънкласни дейности и ще създадат индивидуални CAS профили в платформата ManageBac. В края на двудневната програма всеки ученик подписва договор, че ще спазва регулациите на IB програмата. Присъствието е задължително.

За учениците от 12. клас, регистрирани в IB Diploma Programme, на 11 и 12 септември от 9:00 до 13:00ч. ще се проведат индивидуални консултации по компонентите за вътрешно и външно оценяване с преподаватели по предварително уговорен график. Графикът ще бъде разпратен до всички по електронна поща. Консултациите са задължително условие за статута на ученика в IB програмата.

Подготвителният курс по английски език за някои от учениците от 8ми клас в Международна гимназия Златарски ще се проведе от 09 септември до 13 септември 2019 г., от 9:00ч. до 14:00ч. и включва 30 учебни часа.

Очакваме Ви отпочинали и свежи, готови за нова, успешна 2019-2020 учебна година!