2019/2020HighlightsМеждународно училище в София

Онлайн обучение: Как се справяме според нашите родители

Дистанционното обучение в Международно училище Златарски започна в средата на март и по силата на заповед на Mинистъра на образованието така ще приключи учебната година. От екипа и ръководството на Международно училище Златарски имахме нужда да получим подробна обратна връзка от родителите на нашите ученици за провеждането на дистанционното обучение до момента. Благодарим на всички родители, които до 25 май отговориха на онлайн анкетата. Въз основа на тези отговори нашият педагогически екип ще внесе подобрения и корекции там, където е възможно. Благодарим на родителите на учениците ни от 5-12 клас за положителните отзиви относно провеждането на онлайн обучението.

100 % от родителите споделиха, че децата им използват електронната платформа на Международно училище Златарски всекидневно. 90% от учениците успяват да се справят самостоятелно с възлаганите задачи онлайн, като родителите на по-малките ученици в 5-7 клас е нужно да помагат по-често на децата си. 83% от родителите смятат, че заданията, които децата им вършат онлайн са точно колкото трябва, като 10% смятат, че работата трябва да е повече, и 7% смятат, че заданията трябва да са по-малко. В онлайн обучението повечето от учениците ни участват с най-голямо желание в дискусии, презентации и групови проекти.

Ето някои от отзивите на нашите родители относно онлайн обучението в Международно училище Златарски:

“Детето успя да си изгради ритъм на учене близък до този в нормална обстановка. Това му помага както в подготовката, така и цялостното усещане в учебния процес.”

“С дистанционното обучение се подобри обратната връзка между родители и учители, подобри се организацията на проектите и задачите за самоподготовка.”

“Спокойни сме, че образованието продължава пълноценно.”

“Дистанционното обучение спомогна детето да не се чувства социално изолирано. Всеки ден е със своите съученици и преподаватели, не е изпускан учебен материал. Не се наложи ние като родители да преподаваме материал, както е в други училища.”

“Платформата е много добра, всичко е много добре организирано и подредено”

“Смятам, че сте се справили отлично. Поздравления!”

“Смятам, че е много добре организирана и на високо ниво, не се чувства разлика в дистанционното и обучението в училище. Препоръчвам да се прилага при всяко наложително прекъсване на нормалния учебен процес. Поздрави.”

“Впечатлена съм от сериозността, с която се подхожда и от учители и от ученици.”

“Поверил съм учебния процес изцяло на сина си като периодично се информирам за успеха и трудностите му. Справя се чудесно и съм доволен.”

Благодарим за конструктивните идеи и предложения относно подобряването на онлайн обучението занапред. Ще се опитаме да внесем корекции и подобрения там, където е възможно.