2013/2014Новини

Ден на отворените врати в Международна гимназия Златарски: 16 април 2014 от 16.30ч

На 16 април (сряда) от 16.30 часа ще се проведе Ден на отворените врати в Международна гимназия Златарски. Дните на отворени врати са предвидени за кандидатите за ученици на Гимназия Златарски и техните родители. Ще бъдат разяснени особеностите на обучението в гимназията, предметите в IGCSE и IB Diploma Programme, извънкласните програми, подготовката за прием в световни университети, изискванията на училището към учениците и графикът на приемната процедура. Ученици и родители ще присъстват на кратки открити уроци, ще се запознаят с резултатите на наши ученици, ще имат възможност да поговорят с настоящи ученици и преподаватели по различни предмети и да разгледат учебниците и учебните помагала, които ще използват в Гимназия Златарски. Регистрацията за дните на отворените врати се извършва онлайн.

Приемният изпит в Гимназия Златарски ще се проведе на 26 април 2014 от 9.00 часа. Повече за Прием в Международна гимназия Златарски

Програма за Ден на отворените врати на 16 април
16:30 – 17:00 Обиколка на Гимназия Златарски. Обиколката започва от фоайето на Сграда Д1
17:00 – 18:30 Информационна среща за обучението в Гимназия Златарски и формата на приемния изпит – Сграда Д1, ет. 1, салон

Регистрация: Международно училище Златарски

    Информация за ученика

  • Родител/Настойник

 

Мерки за сигурност

Към Прием в Международна гимназия Златарски