2013/2014Новини

Информационна среща за кандидатстване в университети (10 и 11 клас): 04.06.2014 г., 16:00 ч.

На 4 юни от 16:00 ч. в салона на училището ще се проведе презентация за кандидатстване във ВУЗ в България и чужбина. Г-жа Анна Жукивская – училищен психолог, и г-жа Детелина Ангелова – координатор по кандидатстване в университети, ще подпомогнат учениците от 10 и 11 класове и техните родители при предварителния избор на специалности и университети.

Информираме ви, че на 04.06.2014 г. (сряда) ще се проведе последната за академичната 2013 – 2014 година родителска среща по следния график:

8 клас – от 17:00 ч.
9 и 10 клас – от 17:30 ч.
11 клас – от 18:00 ч.

Ще получите информация във връзка с приключване на учебната 2013-2014 година и предстоящите събития.