2012/2013АкадемичниНовини

Родителска среща 27.03.2013 (сряда)

IMG_7756На 27. 03. 2013 г. (сряда) ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:

8 клас – 17:00 ч.
9, 10 клас – 17:30 ч.
11, 12 клас – 18:00 ч.

Консултацията ще се проведе в класните стаи на класовете. Ще имате възможност да се срещнете с учителите по предметите и да се консултирате с тях във връзка с приключването на трета четвъртина. Ще се осведомите за успеха, дисциплината и развитието на учениците. На родителската среща ще получите академична справка за края на трета четвъртина.