2013/2014Новини

Родителска среща: 01.10.2013г.

Уважаеми родители,

Информираме ви, че на 01.10.2013 г. ще се проведе първата за академичната 2013 – 2014 родителска среща по следния график:
8 клас – от 17:00 ч.
9 и 10 клас – от 17:30 ч.
11 и 12 клас – от 18:00 ч.

Темата на родителската среща е свързана с организационна информация за първия учебен срок:
1) администриране и организация на учебния процес;
2) вътрешен календар на гимназията;
3) извънкласни дейности: CAS activities, Pre-IGCSE и IGCSE модули, консултиране за кандидатстване в чужбина, учебни практики и екскурзии, международни проекти.