2016/2017Новини

Резултатите на учениците на Международна гимназия Златарски сред най-добрите в света на международното изследване PISA

Известни са резултатите от международното изследване PISA 2015 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за оценяване на постиженията на 15-16-годишните ученици в три познавателни области – природни науки, математика и четене. Изследването у нас се проведе през май 2015 г., като в него са участвали 6363 ученици в 9. и 10. клас от 180 училища в страната. За първи път изследването беше с изцяло нов формат, като хартиените тестови книжки за учениците бяха заменени с компютърно базиран тест.  PISA е едно от най-престижните международни сравнителни оценявания на учениците.

България, за съжаление, е на 45. място от 72 държави, участвали в международното изследване. Българските ученици имат среден резултат по природни науки от 446 точки, при среден за света 493, по четене 432 точки, при среден за света 493 и по математика 441 точки, при среден за света 490.

С огромна радост научихме, че резултатите на учениците на Международна гимназия Златарски са сред най-високите в света, сравними с резултатите на учениците от Япония, Финландия и Хонконг. Учениците от Международна гимназия Златарски имат среден резултат по природни науки от 538 точки, по четене 529 точки, и по математика 511 точки.

Източник: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, 2016г.

С най-висок среден резултат в света по природни науки са учениците от Сингапур, които изпреварват значително останалите ученици с резултат от 556 точки. С резултат от 538 точки учениците на Международна гимназия Златарски се нареждат до вторите в света – учениците от Япония, които също имат среден резултат от 538 точки, следвани от учениците от Естония (534т.), Китайски Тайбей (532т.), Финландия (531т.), Макао (529т.), Канада (528т.) и тн.

Учениците от Сингапур са с най-висок среден резултат и по математика – 564 точки, следвани от учениците от Хонконг (548т.), Япония (532т.), Швейцария (521т.), Канада (516т.) и тн. Финландия (511т.) и Дания (511т.) са на 12. място в света по математика, до които се нарежда и средният резултат от 511 точки на учениците на Международна гимназия Златарски.

По четене отново учениците от Сингапур имат най-висок среден резултат – 535 точки. След тях са учениците от Хонконг (527т.), Канада (527т.), Финландия (526т.), Ирландия (521т.) и тн. С резултат от 529 точки учениците на Международна гимназия Златарски отново се нареждат до вторите в света – учениците от Хонконг.

На изследването PISA 2009 резултатите на учениците на Международно училище Златарски също са сред най-високите (502 точки). Този резултат е по-висок от средния резултат на българските ученици (429 точки) със 73 точки и по-висок от средния резултат за държавите от ОИСР (493 точки) с 9 точки.

Високите постижения на учениците на Международна гимназия Златарски на изследването PISA 2015 са изключително обнадеждаващи, тъй като идеята на теста е да измери не запаметеното в училище знание, а уменията на учениците да приложат наученото на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование.

Данните говорят за това, че 15-16 годишните ученици в Международна гимназия Златарски, за разлика от повечето си връстници в страната, са достатъчно добре подготвени да анализират информация и да използват училищния материал в реални ситуации.

Национален доклад PISA 2015 „Природните науки и технологиите в училището на XXI век“

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.