Новини

Професор Джералд Диксън изнася лекция на 10-токласници

На 9 октомври в Гимназия Златарски гостува американският професор по право, Джералд Диксън, който изнася лекции в Правния факултет на Университета по национална и световна икономика /УНСС/. Джералд Диксън има адвокатска практика в продължение на 31 години и е партньор в Dixon Scholl & Bailey, адвокатска компания в Албъкърки, щата Ню Мексико.

Учениците от 10-тите класове се запознаха със структурата на управление на САЩ и взаимодействието и контрола между отделните институции, представляващи правната, изпълнителната и съдебна власт. Професорът обясни също каква е ролята на федералното и щатско управление, като предложи примери, за да илюстрира сложната тематика. Десетокласниците слушаха с голямо внимание, тъй като в часовете по етика и право ще изучават и сравняват структурите на управление в нашата страна и други западни страни.

Втората част от срещата беше посветена на професионалната етика. Професор Диксън раздаде на учениците четири казуса, свързани с училищната етика. Десетокласниците бяха разделени на 4 групи, като всяка една дискутира казуса и излъчи говорител, който съобщи до какво решение на казуса са стигнали. Ситуациите, обсъждани от групите, до голяма степен са идентични с изискванията на IB програмата за поведение по време на изпити и работа по учебни проекти, като плагиатство, преписване или използване на неразрешени помощни средства по време на изпити. Възникнаха много въпроси, свързани с казусното право в САЩ, на които Джералд Диксън отговори, като представи интересни примери, илюстриращи особеностите в американското право.