2011/2012АкадемичниНовини

Списъци със задължителна литература по класове

Тук ще намерите списъците със задължителна литература за учениците на Международна гимназия Златарски за учебната 2012-2013 година. Пожелаваме весела ваканция на всички ученици!

 

 

Златарски: Списък със задължителна литература за 8ми клас

Златарски: Списък със задължителна литература за 9ти клас

Златарски: Списък със задължителна литература за 10ти клас

Златарски: Списък със задължителна литература за 11ти клас

Златарски: Списък със задължителна литература за 12ти клас

Учениците за 11 и 12 IB клас ще получат списъците със задължителна литература по е-поща.