2013/2014Новини

Списъци със задължителна литература по класове

Тук ще намерите списъците със задължителна литература за учениците на Международна гимназия Златарски за учебната 2014-2015 година. Приятно четене!

Златарски: Списък с литература за 8 клас 2014-2015
Златарски: Списък с литература за 9 клас 2014-2015
Златарски: Списък с литература за 10 клас 2014-2015
Златарски: Списък с литература за 11 клас 2014-2015
Златарски: Списък с литература за 12 клас 2014-2015

 

Списък със задължителна литература за 8 клас за учебната 2014-2015 година
Български език и литература
1. Николай Хайтов – разказът „Дервишово семе“
2. Ивайло Петров – повестта „Преди да се родя“
3. Димчо Дебелянов – стихотворенията „Скрити вопли», «Помниш ли, помниш ли…“
4. Елисавета Багряна – стихотворението „Потомка“
5. Николай Лилиев – стихотворения
6. Христо Смирненски – лирическият цикъл „Зимни вечери“
7. Светослав Минков – разказът „Дамата с рентгеновите очи“
8. Никола Вапцаров – стихотворението „Песен за човека“
9. Йордан Радичков – разказът „Нежната спирала“
10.Валери Петров – стихотворението „Японският филм“
11.Блага Димитрова – стихотворението „Жена“
12.Павел Вежинов – разказът „В един есенен ден по шосето“
13.Емилиян Станев – повестта „Крадецьт на праскови“

Задължителни помагала по езикова култура
 Задължителни помагала по български език
1. Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила. (БАН), издат. „Просвета“
 Задължителни помагала и речници по английски език
1. John Eastwood – Intermediate Oxford Practice Grammar
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
3. Dorling Kindersley – Pocket Visual Dictionary

Списък със задължителна литература за 9 клас за учебната 2014-2015 година
Митологични и свещени текстове
1. Николай Кун – „Старогръцки легенди и митове”
2. Жан-Пиер Вернан – „Древногръцки митове. Всемирът, боговете, хората”
3. Библия – книгите на Ветхия и Новия Завет. Да се прочетат задължително:
–        Стар Завет – Битие (гл. 1,2,3); Изход (гл. 20, тук са 10-те Божи Заповеди);
–        Нов Завет – Евангелие на матей, Евангелие на Йоан

Старогръцка литература
Епос: Омир – „Илиада” (Препоръчително е да се прочетат подробни преразкази на сюжета като цяло – има отделно издадени книги; в книгата на Н. Кун за старогръцките митове може да се прочете главата „Троянски цикъл”; освен това задължително да се прочетат от превода в стихове I песен, II песен, III песен, VI песен, XVIII песен, XXII песен, XXIV песен.)
Драма: Софокъл – трагедиите „Едип цар“, „Антигона“ ; Еврипид – трагедията „Електра“

Старобългарска литература
„Пространно житие на Св. Константин – Кирил Философ”
Константин Преславски – „Азбучна молитва”

Западноевропейска литература
Проза:
Мигел де Сервантес – „Дон Кихот”
Даниел Дефо – „Робинзон Крузо”
Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио”
Драма:
Уилям Шекспир – „Хамлет”
Молиер – „Тартюф”

Руска литература
Проза:
Гогол – „Шинел”
А. П. Чехов – „Човекът в калъф”
Поезия: А. С. Пушкин – лирика

Списък със задължителна литература за 10 клас за учебната 2014-2015 година
1.Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“
2. Петко Р. Славейков – поемата „Изворът на Белоногата“
3. Любен Каравелов – повестта „Българи от старо време“
4. Христо Ботев – поезия: „Майце си“, „Елегия“, „Борба“, „Към брата си“, „До моето първо либе“, Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „На прощаване“, „Обесването на Васил Левски“
5. Иван Вазов – поезия: „Българският език“, „Епопея на забравените“ („Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“), „Линее нашто поколенье”, „Отечество любезно”,„Елате ни вижте”, „При Рилския манастир“; проза: повестта „Чичовци“, романът „Под игото“, разказът „Дядо Йоцо гледа”
6. Алеко Константинов – цикълът от фейлетони „Разни хора, разни идеали“, „Бай Ганьо“
7. Пенчо П. Славейков – поемите „Cis moll“, „Ралица; лирическите миниатюри „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото“, „Самотен гроб“
8. Димчо Дебелянов – поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Спи градът“, „Да се завърнеш в бащината къща“, „Помниш ли, помниш ли…“, „Миг“, „Сиротна песен“, „Един убит“, “Тиха победа“
9. Елин Пелин – повестта „Гераците“, разказите „Андрешко“, „Задушница“, „Ветрената мелница“, „На оня свят“, разкази от сборника „Под манастирската лоза“ – „Чорба от греховете на отец Никодим; “ „Занемелите камбани“

Списък със задължителна литература за 11 клас за учебната 2014-2015 година
1. Христо Ботев – поезия: „Майце си“, „Към брата си”, „Елегия“, „До моето първо либе“, „Делба“, „Хаджи Димитър“, „Борба“, “Странник”, „Гергьовден”, „Моята молитва“, „В механата”, „На прощаване“, „Обесването на Васил Левски“;
2. Иван Вазов – поезия: „Българският език“, „Епопея на забравените“ („Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“), „Линее нашто поколенье“, “Елате ни вижте”, „При Рилския манастир“, „Отечество любезно“, „Българският език“; проза: повестта „Чичовци“, романът „Под игото“; разказите: „Дядо Йоцо гледа“, „Тъмен герой“, „Пейзаж“, „Травиата”.
3. Алеко Константинов –цикълът „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“.
4. Пенчо П. Славейков – От сборника „Епически песни“ – поемите „Ралица“, „Cis moll“ От цикъла „Сън за щастие“ –миниатюрите „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото“, „Самотен гроб в самотен кът“;
5. Пейо К. Яворов – поезия: „На нивата“, „Градушка“, „Арменци“, „Заточеници“, „Стон“, „Две хубави очи“, „Ще бъдеш в бяло“, „Песен на песента ми“, „Сенки“, „Песента на човека“, „Маска“, „Две души“, „Чудовище“;
6. Димчо Дебелянов – поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Спи градът“, „Да се завърнеш в бащината къща…“, „Помниш ли, помниш ли…“, „Миг“, „Тиха победа“, „Сиротна песен“, „Един убит”.
7. Елин Пелин – Разкази: „Ветрената мелница“, „Мечтатели“, „Косачи“, „Андрешко“, „Задушница“, „На оня свят“ От цикъла разкази „Под манастирската лоза“: „Отец Сисой“, „Очите на свети Спиридон“, „Огледалото на свети Христофор“, „Чорба от греховете на отец Никодим“; „Занемелите камбани”, Повестта „Гераците“.

Списък със задължителна литература за 12 клас за учебната 2014-2015 година
1. Христо Смирненски – стихотворенията „Ний”, „Улицата”, „Йохан”, „Въглекопач”, „Да бъде ден”, „Юноша”, „Каменарче”, „Зимни вечери”, „Цветарка”, „Уличната жена”, „Стария музикант”, „Босоногите деца”
2. Гео Милев – поемата „Септември”
3. Атанас Далчев – стихотворенията: „Болница”, „Прозорец“, „Хижи”, „Старите моми”, „Повест”, „Стаята“, „Книгите”, „Дяволско”, „Метафизически сонет”, „Съдба”, „Любов”, „Камък”, „Молитва”, „Синеокото момче”; избрани фрагменти
4. Елисавта Багряна – стихосбирката „Вечната и святата”: стихотворенията „Кукувица“, „Потомка“, „Стихии“, „Вечната“
5. Йордан Йовков – сб. „Старопланински легенди”: разказите „Индже“, „Шибил“, „През чумавото“, разказите „Белите рози”, „Последна радост”, „Песента на колелетата”, „Серафим”, „Женско сърце”, „Другоселец”, „Албена“, „Вълкадин говори с Бога”
6. Никола Вапцаров – стихосбирката „Моторни песни”; стихотворенията „Пролет”, „Завод“, „Сън“, „Епоха”, „Хроника”, „История”, „Кино”, „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока”
7. Димитър Димов – романът „Тютюн”
8. Димитър Талев – романът „Железният светилник”