2013/2014Новини

Резултатите от приемния изпит в Международна гимназия Златарски

Резултатите от приемния изпит в Международна гимназия Златарски ще бъдат обявени на 7 май в 14:30 часа в гимназията. Те ще могат да бъдат проверени и в електронната система на училището на адрес: http://sis.zlatarskischool.org с Регистрационен номер (5 цифри) и ЕГН@ (ЕГН, последван от знак @).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на среща с приемната комисия по индивидуален график. Графикът на срещите се съгласува с администрацията на училището и може да бъде проверен в личния профил на всеки кандидат през електронната система на Гимназия Златарски.

Резултатите могат да бъдат проверени в училището и на телефон 02 974 3666.