2016/2017Новини

Спокоен и ползотворен учебен процес за всички ученици в Международна гимназия Златарски

Уважаеми родители,

Ръководството на Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“ е изключително загрижено поради необоснованите, непредизвикани и неподкрепени с каквито и да е доказателства и смислени аргументи твърдения, отправени по адрес на ученик от нашата институция в телевизионно предаване. Смятаме, че безпочвената клевета срещу ученик на гимназията е плод или на недоразумение, или на злонамереност.

В рамките на учебния ден проведохме срещи и индивидуални разговори с учениците. Беше свикан извънреден педагогически съвет, на който присъстваха класните ръководители и представители на всички класове в гимназията – от осми до дванадесети.

Уверихме се, че отправеното в телевизионното предаване твърдение е безпочвено. Учители и ученици бяха единодушни, че атмосферата в гимназията е позитивна и дружелюбна, и че между ученици и учители има доверие. Учебният процес се осъществява в спокойна и сигурна среда.

Благодарим на всички родители, които изразяват пълната си подкрепа в усилията ни да осигурим спокоен и ползотворен учебен процес за всички наши ученици.

С уважение,
Цв. Кардашева
Директор на Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“