2013/2014АкадемичниНовини

Проверяване на отсъствията на учениците в електронната система на Гимназия Златарски

Родителите на учениците от 8а клас, 8б клас, 8в клас, 9а клас, 9б клас, 9в клас, 10а клас, 10б клас, 10в клас, 11а клас, 11б клас, 11в клас, 12а клас, 12б клас, 12в клас, 12г клас на Гимназия Златарски вече могат да проверяват отсъствията на децата си от началото на учебната година до момента в електронната информационна система на училището.

За да видите отсъствията на детето си до момента (16 септември 2013 – 5 януари 2014г),  трябва да натиснете бутон Attendance и да изберете в календара периода от 16 септември 2013г до днешна дата.

За да видите учебната програма за седмицата и разписанието на учебното време на децата си, трябва да натиснете бутон Scheduling и да изберете Week (седмица) в (Calendar view) календара.