2014/2015Новини

Информационна среща за кандидатстване в университети (10. и 11. клас): 04.06.2015 г., 16:00 ч.

Информационна среща за кандидатстване в университети (10. и 11. клас): 04.06.2015 г., 16:00 ч.
На 4. юни от 16:00 ч. в салона на училището ще се проведе презентация ‘Успешни стратегии за кандидатстване в университети в България и чужбина’. Кой е подходящият университет? Коя специалност? Какви са крайните срокове? Как да напиша мотивационни писмо? Кой ще ми даде препоръка? Може ли да комбинирам две специалности? Какви изисквания имат университетите? Г-жа Анна Жукивская – училищен психолог, и г-жа Детелина Ангелова – координатор по кандидатстване в университети, ще подпомогнат учениците от 10. и 11. класове и техните родители при предварителния избор на специалности и университети.

Уважаеми родители,

Информираме ви, че на 04.06.2015 г. (четвъртък) ще се проведе последната за учебната 2014 – 2015 година родителска среща по следния график:
8. клас – от 17:00 ч.
9. и 10. клас – от 17:30 ч.
11. клас – от 18:00 ч.

Ще получите информация във връзка с приключване на учебната 2014-2015 година и предстоящите събития.