2020/2021

Viva Voce в International Baccalaureate Diploma Programme

Традициите са, за да се спазват. И тази година Гимназия Златарски отбеляза своята традиционна Humanities Week, отдадена на литература, философия, история и социални науки, през последната седмица на месец ноември. Въпреки пандемията и напук на нея, ученици от всички класове участваха в проекти, дискусии и дебати по различни хуманитарни теми. Черешката на тортата бе устната защита на курсовите работи (IB Extended Essays) на дипломантите от 12 клас – така наречената Viva Voce. Тези курсови работи са най-ценното постижение на учениците в дипломната програма и са основата на силното кандидатско портфолио и щедрата преподавателска препоръка по пътя за конкурентните университетски програми и дисциплини. Те са и практическата школа зая всички курсови работи, които чакат нашите възпитаници във висшето образование.

Благодарение на видео конферентна връзка дипломантите от Дипломната програма имаха възможността да представят пред широка публика – дипломни ръководители, съученици, ученици от 10 и 11 клас своите писмени работи от 4000 думи като устна презентация.  Така всички ние се нахранихме духовно с размисли върху произведения от български и английски и американски автори. Темите бяха изключително интересни, а проучванията – задълбочени и осмислени. Имаше за всеки по нещо: от това дали и защо байганьовщината живее нов живот в „Мисия Лондон“, и какво значи да си хъш извън повестта „Немили-недраги“, до самоопределянето на жената и диалога между „Куклен дом“ на Ибсен и Вазовата „Нора“. Наточи ни се любопитството да разберем как животните-герои в „Алиса в страната на чудесата“ играят ролята на тайни символи, критикуващи викторианските нрави от времето на Луис Карол; или как понятията за време отварят като с ключ романите на Харпър Ли. Съвременната история също беше засегната с изследването на бурните дни от август 1991 г., когато съдбата на СССР и Източна Европа се решаваше от московските граждани.

Със сигурност преподаватели и бъдещи IB ученици оглеждат своите лавици с книги и обмислят бъдещи творчески проекти заедно. Какви ще са те, предстои да видим и чуем догодина по същото време.

г-жа Д. Ангелова