2018/2019IB news

IB Viva Voce: Презентации на дипломните работи на учениците от 12 клас

На 18 октомври учениците от 12 IB клас презентираха своите дипломни работи Extended Essay по време на ежегодната Viva Voce сесия. Сред произведенията, които са избрали да изследват тази година учениците са „Гордост и предразсъдъци“ на Джейн Остин, „Зеленият път“ на Стивън Кинг, „Портретът на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд, „451 по фаренхайт“ на Рей Бредбъри и дори анимационният сериал „Рик и Морти“. Учениците трябваше в рамките на няколко минути да разкажат защо са избрали това произведение, какви са проблемите, които разглеждат в него и да покажат на съучениците си от 11 клас, че Extended есето може да бъде чудесна възможност всеки ученик да изследва теми и въпроси, които лично го вълнуват. Това е и значението на Viva Voce от
латински – от уста на уста, защото това е най-добрият начин да споделим знанията си с тези около

нас.