2015/2016АкадемичниНовини

Беседа с доц. д-р Симеон Евстатиев от СУ „Св. Климент Охридски“: "Ислямът и Западът: съвместимост или културен конфликт": 24.11.2015 г. 13:30 ч.

Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски“ поддържа традицията си да кани на срещи с ученици университетски преподаватели за беседи и лекции по актуални теми. Събитието е израз на почит към патрона на гимназията – изтъкнатия историк-медиевист Васил Златарски, водеща фигура в развитието на хуманитарните науки и висшето образование в България.

Тази година специален гост ще бъде д-р Симеон Евстатиев, доцент по история на арабския свят и исляма в катедра „Арабистика и семитология“ ръководител Университетския център за изследване на религиите в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През академичната 2013-2014 г. доц. Евстатиев е гостуващ професор по история в Принстънския университет. Познавач на ислямския свят от османския и следосманския период, автор на многобройни публикации по теми, свързани и с по-далечната история на Близкия Изток, и с актуалните процеси в региона.

Срещата с него ще протече на 24.11.2015 г. под формата на беседа и дискусия с ученици от 11. клас на авторовата монография Религия и политика в арабския свят: Ислямът в обществото (София, 2012), като събитието е отворено и за всички учители и ученици на гимназията.