2022/2023HighlightsIB newsResultsSchool LifeМеждународно училище в София

Отлични резултати на Cambridge Secondary Checkpoint за гимназистите на Международно училище Златарски

Отново празнуваме с отличните резултати на изпитите Cambridge Secondary Checkpoint, външни изпити оценявани в Кеймбридж, които учениците от 8. клас на Международна гимназия Златарски полагат в училище всяка година. 27 са пълните шестици за учениците на Гимназия Златарски на изпитната сесия Cambridge Checkpoint през май 2022 година. Учениците се явиха на Cambridge Checkpoint изпити по английски език, математика и природни науки на английски език. Така учениците завършиха 8. клас с международни сертификати по English, Mathematics и Science от Cambridge Assessment: International Education.

Първенци на випуска са Калоян Обретенчев, който постигна максимални Cambridge Secondary Checkpoint резултати 6.00 по английски език, 6.00 по математика и 6.00 по природни науки; Кристина Георгиев 6.00 по английски език и 6.00 по математика; Ива Спасова 6.00 по английски език и 6.00 по математика; Саймън Аткинсън 6.00 по английски език и 6.00 по математика; Илия Иванов 6.00 по английски език и 6.00 по математика; Дориана Кърпачева и Виктория Василева – с отлични резултати 6.00 по английски език и много добри резултати по математика. Отлични оценки 6.00 по английски език постигнаха и Стефан-Александър Кисимов, Николай Вълков, Иван Димитров, Кристиан Михайлов, Шанел Генчева, Саид Ибраимов, Йоан Копецки, Арнав Ацев, Емил Светославов, Дария Спасова, Ема Панайотова, Яна Янкова, Димитър Нановски и Владислав Ангелов.

“Поздравявамe учениците си за успешното им участие във външното оценяване на Cambridge Assessment: International Education. Поздравяваме учителите, които насърчиха и подготвиха учениците си за международните изпити. Резултатите показват готовност на учениците да се справят с обучението в 9. и 10. клас в нашето училище и да се готвят както за национално външно оценяване, така и за международните IGCSE и IB изпити “, сподели г-жа Кардашева, Директор на Международна гимназия Златарски.

Изпитите по английски език Cambridge Secondary English се състояха от компоненти по слушане, четене, граматика и писане. На компонент английски език (граматика) имаме 26 отлични оценки като най-добре се представиха Ива Спасова, Иван Димитров, Илия Иванов, Калоян Обретенчев, Кристина Георгиев, Николай Вълков, Кристиан Михайлов, Виктория Василева, Стефан-Александър Кисимов, Саид Ибраимов, Саймън Аткинсън, Шанел Генчева, Йоан Копецки, Арнав Ацев, Дария Спасова, Емил Светославов, Ема Панайотова, Дориана Кърпачева, Яна Янкова, Димитър Нановски, Владислав Ангелов, Рая Узунова, Симона Цонева, Момчил Николов, Рая Боянова, Мирослава Крумова.

На компонент английски език (слушане) най-добре се представиха Саймън Аткинсън, Шанел Генчева, Йоан Копецки, Арнав Ацев, Яна Янкова, Виктория Василева, Стефан-Александър Кисимов, Ива Спасова, Иван Димитров, Илия Иванов, Калоян Обретенчев, Кристина Георгиев, Николай Вълков, Кристиан Михайлов, Саид Ибраимов, Момчил Николов, Даниел Денински.

На компонент английски език (четене) най-добре се представиха Шанел Генчева, Йоан Копецки, Арнав Ацев, Яна Янкова, Калоян Обретенчев, Дария Спасова, Емил Светославов, Ема Панайотова, Дориана Кърпачева, Виктория Василева, Стефан-Александър Кисимов, Ива Спасова, Иван Димитров, Илия Иванов, Кристина Георгиев, Николай Вълков, Кристиан Михайлов, Саймън Аткинсън, Владислав Ангелов, Анита Божкова, Теодора Димитрова, Ивана Ляева, Денис Иванов, Димитър Нановски.

На компонент английски език (писане) най-добре се представиха Емил Светославов, Саймън Аткинсън, Саид Ибраимов, Стефан-Александър Кисимов, Илия Иванов, Николай Вълков, Калоян Обретенчев, Димитър Нановски, Ралица Кьопчева, Рая Узунова, Шриикришна Гарже, Иван Димитров, Йоан Копецки, Дориана Кърпачева, Виктория Василева, Ива Спасова, Кристиан Михайлов, Шанел Генчева и Мартин Иванов.

Калоян Обретенчев постигна максимални Cambridge Secondary Checkpoint резултати 6.00 по английски език, 6.00 по математика и 6.00 по природни науки (с максимални резултати 6.00 по биология, физика и химия) през 2022г. Той е един от нашите ученици, които със своите академични постижения и оценки 6.00 и по трите предмета, се нареждат сред най-добрите ученици в света.

Най-високи резултати по математика на изпитите по програмата Cambridge Checkpoint постигнаха Саймън Аткинсън, Калоян Обретенчев, Ива Спасова, Илия Иванов, Кристина Георгиев и Дориана Кърпачева.

Изпитите по математика включиха компоненти по алгебра, геометрия и боравене с данни. На компонент математика (алгебра) най-добре се представиха Саймън Аткинсън, Калоян Обретенчев, Ива Спасова, Кристина Георгиев, Виктория Василева и Илия Иванов.

На компонент математика (геометрия) най-добре се представиха Саймън Аткинсън, Калоян Обретенчев, Ива Спасова, Кристина Георгиев, Виктория Василева и Илия Иванов.

На компонент математика (боравене с данни) най-добре се представиха Саймън Аткинсън, Калоян Обретенчев, Ива Спасова и Дориана Кърпачева.

По природни науки (биология, физика, химия) най-добре се представи Калоян Обретенчев, който получи пълни шестици 6.00 по биология, 6.00 по физика и 6.00 по химия.

Учениците ни получиха Cambridge Checkpoint сертификатите си на специална церемония в училище.

Cambridge Secondary Checkpoint e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата Cambridge Checkpoint в Международна гимназия Златарски подготвя учениците ни да се справят с обучението в международната програма International GCSE в 9. и 10. клас, в дипломната програма на International Baccalaureate в 11. и 12. клас и да затвърдят знанията си в избраните от тях профили във втори гимназиален етап. Учениците се запознават с изпитната обстановка и правилата на международните изпити.