График на класните работи

В периода 1-18 юни ще бъдат проведени класни работи с учениците от 8 до 11 клас по утвърден от директора график. Учениците от 9 IGCSE клас, 10 IGCSE клас и 11 IB клас държат писмени пробни изпити (Mock Session) от 13 до17 юни.