2008/2009Новини

Записване за следващата учебна година за настоящи ученици

Записване за следващата учебна година за настоящи ученици
Записването за следващата учебна година се извършва при следната процедура:
1) Положително становище на приемната комисия за резултатите от учебната дейност, отсъствията и дисциплината на учениците през текущата учебна година.
2) Платена първа вноска за обучение.
3) Сключване на договор.
Записването ще се извърши по долупосочения график. При останали незаети в срок места училището ще предложи местата на външни кандидати за съответните класове.