На вниманието на IB учениците от 12 клас!

На вниманието на IB учениците от 12 клас!
Учебната година за учениците от 12 IB клас ще започне на 03.09. от 9.00 часа със занимания по математика.