2008/2009Новини

Приети ученици в 8 клас

Приети ученици в 8 клас На 17.06.2009 г. (сряда) от 14.30 часа ще се проведе изпит за установяване входното ниво по английски език на новоприетите осмокласници в Гимназия Златарски. Изпитът е с продължителност 3 часа. Резултатите имат диагностичен характер и се ползват от училището за разпределянето на учениците по паралелки. Кандидатите следва да се явят в Гимназията в 14.15 и да представят следните документи, необходими за приемната процедура: 1) Удостоверение за завършен 7 клас – оригинал и копие; 2) 4 бр. снимки (ако не са представени до момента); 3) медицински картон