2009/2010Новини

Родитело-учителска консултация 03.06. 2010

Уважаеми родители! На 03.06.2010 ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:

8 клас:                    17.00 ч.
9 и 10 клас:           17.30 ч.
11 и 12 клас:         18.00 ч.

В посоченото време ще имате възможност да се срещнете с учителите по учебни предмети и да проведете с тях консултации във връзка с приключването на трета четвъртина – успеваемост и дисциплина. Класните ръководители ще ви запознаят и с календара на събитията в Гимназия Златарски през втори учебен срок.