2008/2009Новини

Родитело-учителска консултация 15.01. 2009

Родитело-учителска консултация 15.01. 2009  Уважаеми родители! На 15.01.2009 ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:

8 клас:                    15.30 – 17.30
9 и 10 клас:           16.00 – 17.30
11 и 12 клас:         17.00 – 18.30

В посоченото време ще имате възможност да се срещнете с учителите по учебни предмети и да проведете с тях консултации във връзка с приключването на първи учебен срок – успеваемост и дисциплина. Класните ръководители ще ви запознаят и с календара на събитията в Гимназия Златарски през втори учебен срок.