Новини

05.06.2012 Родителска среща

На 05. 06. 2012 г. (вторник) ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:

8 клас – 17:00 ч.

9, 10 клас – 17:30 ч.

11 клас – 18:00 ч.

Консултацията ще се проведе в класните стаи на класовете. Ще имате възможност да се срещнете с учителите по предметите и да се консултирате с тях във връзка с приключването на учебната година, както и организационна информация във връзка със записване за следващата учебна година.