2011/2012АкадемичниНовини

"Българските ученици са много по-мотивирани да успеят": интервю с Даниел Парсънс

Даниъл Парсънс е учител по история и координатор “Международни програми” в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”. Завършил бакалавърска степен в Manchester Metropolitan University и магистратура в University of Sheffield, специалност “Приложни социални науки”, специализирал в Northampton University. Работил в Peterborough Regional College, Великобритания и Cambridge Access Validating Agency. Сертифициран преподавател с над 10-годишен преподавателски опит в образователните системи A – level, IGCSE и International Baccalaureate.

Г-н Парсънс,  от колко време работите в българско училище?
Този август ще станат 2 години. В Англия, преди да стана част от екипа на Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”, съм работил 4 г. в системата на висшето образование и 8 г. в средното.

Значи сте добре запознат с академичните програми като Alevels, IGCSEs и International Baccalaureate?
Доста запознат, бих казал, с всички академични квалификации, които се предлагат в Обединеното кралство за ученици в гимназиален етап. Имам удоволствието да координирам тези международни програми и в гимназия Златарски, която е  училището с най-голям опит в България. Те предлагат на учениците възможността да оценят и осъзнаят какво е да си гражданин на света. Защо го казвам? Защото живеем в глобализиран свят, който се смалява все повече по отношение на време и пространство. И именно защото става все по-малък, ние сме в контакт с най-различни групи от хора повече от всякога. А тези стандартизирани международни програми дават възможност на млади хора от различни култури да се възползват от еднакво добро качество на образование. Аз съм  впечатлен от професионализма на българските ми колеги в гимназия Златарски, които съчетават международните програми International Baccalaureate и IGCSE с българската образователна система. Училището е натрупало опит и всяка година има забележителни резултати – отлични български дипломи и 40 – 44 точки в IB Diploma Programme. Това е гордост за всяко първокласно международно училище.

Какви предимства дава международната IB  програма на българските ученици?
Първо, включва ги в образователен опит, който в световен план вече се разпознава като top class. Второ, дава им избор да профилират обучението си в последните две години на гимназията си с оглед на университетите и специалностите, в които те планират да кандидатстват. И трето, прави възможно успешното им кандидатстване в най-добри международни и британски университети. Ако трябва да сравня програмата A-levels, в която ученикът се обучава по 3 – 4 предмета, програмата IB включва по-широк избор от предмети в различни области. Обучавайки се в IB програмата, ученикът подготвя академичното си портфолио, което казва на университета, в който иска да кандидатства “Аз съм развил нужните способности, за да следвам точно тази университетска програма”. Ако например ученик иска да кандидатства архитектура в чужбина, ще трябва да покрие изисквания за предметите IB физика и IB математика и да подготви творческо портфолио, за да може кандидатурата му да е успешна в добри университети в Англия. Добрите университети изискват определени предмети да са изучавани на високо ниво и на международните IB изпити учениците да са постигнали високи резултати. Профилирането на учениците се случва още в 10 клас.

Група професионалисти дискутира с всеки ученик и неговото семейство какви са бъдещите университетски планове, какъв е академичният профил на ученика до момента, неговите възможности и желания и вземайки предвид всичко това, се подбират предмети като част от обучението му в IB, които биха били най-подходящи за него. Да не забравяме, че програмата IGCSE в 9 и 10 клас, съчетана с българската образователна система, готви учениците за IB. Чрез нея те са усетили какво е да се обучаваш по международни системи, какво е да полагаш изпит, който се администрира и оценява от международни оценители. Когато дойде време да кандидатстват за програмата IB, което се случва в 10 клас, те вече имат известна подготовка за това какво ги чака в 11 и 12 клас.

Ако сравнявате британските и българските ученици, какво откривате?
С оглед на академични способности няма съществена разлика. Ако говорим за мотивация обаче, българските ученици, с които аз съм работил, са по-мотивирани. Те развиват международни нагласи в себе си, искат да се съизмерят,  да бъдат конкурентоспособни и да успеят. Гимназия Златарски върши страхотна работа в тази посока, защото дава на възпитаниците си възможността да се усещат като граждани на света.

Един от проблемите, с които се сблъсквах докато работех  в университета в Англия, който приема кандидатури на ученици от цял свят, е, че получавахме формуляри, които бяха много объркващи и нищо не разбирахме. Ако ученик кандидатства от гимназия Златарски, аз ще знам точно какви квалификации е имал и неговият формуляр не би ме объркал. Бих знаел, че получава две дипломи – българска за средно образование и международна IB диплома, което означава, че е получил изключително широк диапазон от умения и знания.

През годините, в които работих като лектор в университета, съм забелязал, че много по-голям процент чуждестранни студенти отпадат  заради  културния шок и неподготвеност за британския академичен опит. Гимназия Златарски развива у учениците си изключително важни умения – те трябва да се научат да правят презентации, да пишат курсови работи, да работят в екип и да реализират различни проекти. Международната IB програма е не само свързана с полагане на изпити, както е например програмата A-levels. Тя развива учениците в академичен и в личностен план, което увеличава шансовете им да се справят със стресиращата и динамична университетска среда.

Ако ученик иска да кандидатства в чужбина, получава ли подкрепа от училището?
Определено да. Предлагаме такава подкрепа, каквато всяко качествено международно училище би предложило. Гимназията има оторизиран UCAS център с добри професионалисти. Ролята на координаторите по кандидатстване в чужбина е да работят с учениците и техните семейства при избора на специалности и университети, които биха били най-подходящи за съществуващите нужди, способности, желания и най-вече академичен профил. Учениците получават подкрепа и при попълването на електронния формуляр за кандидатстване, писането на мотивационни писма, координирането на препоръките от преподавателите и ръководството на училището и др.

А какво споделят ученици, които вече са студенти в чужбина?
От разговорите ми с наши ученици, които вече са студенти в британски университети, разбирам, че не изпитват стрес и шок при сблъсъка с университетските изисквания и изпити. Например, в последния ни разговор с Ана-Мария Дакева, която завърши гимназията миналата година и сега учи в Royal Holloway, University of London, тя каза, че първата година в университета й се е сторила лесна, а си е представяла адаптацията да бъде много по-трудна. Това е така, защото обучението в програмата IB в гимназия Златарски й е помогнало да развие уменията, които са й нужни, за да бъде устойчива и да се справя с крайни срокове, да бъде собственият си двигател и да поема отговорност.