30.01.2010 Многоезично състезание

30.01.2010 Многоезично състезание За трета поредна година ученици от Гимназия Златарски взеха участие в многоезично състезание, което се състои в задаване на задачи на английски език и отговаряне на немски или испански..