30.04.2010: Изпращане на 12 клас

30.04.2010: Изпращане на 12 клас
Датата: 30 април; Часът: 12 ч.; Мястото: Гимназия Златарски; Събитието: Изпращане на абитуриентите на гимназията.