2020/2021HighlightsАкадемичниМеждународно училище в София

Учениците от 8. клас защитават знанията си на Cambridge Checkpoint

Учениците на Международна гимназия Златарски от 8. клас са отново в училище присъствено и тази седмица защитават знанията си в международната програма Cambridge Checkpoint, която завършва с външни изпити, оценявани в Кеймбридж. Нашите осмокласници се явяват на изпити по английски език, математика на английски език и природни науки на английски език. Пожелаваме на всички успех, особено тази учебна година, когато учим присъствено и дистанционно. Благодарение на международното оценяване и критерии, знанията и уменията на нашите ученици ще бъдат сравними с тези на връстниците им от престижни международни училища по цял свят.

Програмата Cambridge Checkpoint в Международно училище Златарски подготвя учениците ни от 8. клас за обучението им в международната програма IGCSE в 9. и 10 клас, както и International Baccalaureate в 11. и 12. клас. Учениците се запознават с изпитната обстановка и правилата на международните изпити.